φόρτωση...

ΕΙΔΙΚΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Η Ειδική Μαθησιακή Παρέμβαση αποτελεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε νήπια, παιδιά και εφήβους. Έχει ως στόχο του την αντιμετώπιση και αποκατάσταση των Μαθησιακών Δυσκολιών, καθώς και την προετοιμασία μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α’ Δημοτικού (σχολική ετοιμότητα).

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας ευρύς όρος που περιλαμβάνει:

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, στις οποίες ανήκουν η Δυσλεξία, η Δυσγραφία, η Δυσορθογραφία και η Δυσαριθμησία.

Γενικευμένες Μαθησιακές Δυσκολίες, οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε συναισθηματικές διαταραχές, χαμηλό νοητικό δυναμικό, Ελλειμματική Προσοχή με ή χωρίς Υπερκινητικότητα, Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, αισθητηριακές βλάβες, ελλειπή φοίτηση και άλλους σοβαρούς παράγοντες.

Το Ειδικό Μαθησιακό Πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων Ανάγνωσης, Γραφής και Μαθηματικών.
Πιο συγκεκριμένα:

Ανάγνωση: αποκωδικοποίηση, ευχέρεια, ακρίβεια, κατανόηση.

Γραφή: γραφο-φωνημική αντιστοιχία, ορθογραφία, γραμματική/μορφολογία, παραγωγή γραπτού λόγου.

Μαθηματικά: προμαθηματικές έννοιες, μαθηματική σκέψη, εκτέλεση των τεσσάρων πράξεων, νοεροί υπολογισμοί, επίλυση προβλημάτων.

Επιπλέον, η Ειδική Μαθησιακή Παρέμβαση στοχεύει στην ενίσχυση της ακουστικής και οπτικής μνήμης, στη βελτίωση της συγκέντρωσης προσοχής, καθώς και στην ανάπτυξη μεταγνώσης (επίγνωση του τι μαθαίνει και πώς το μαθαίνει το παιδί).

Σε συνεργασία και με το σχολικό πλαίσιο φοίτησης του παιδιού, επιτυγχάνεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης.

Αντήνορος 21, 11634, Αθήνα, Παγκράτι (όπισθεν Κάραβελ)
Στάση Μετρό: Ευαγγελισμός
(+30) 210 7560 506
(+30) 6977 770 258
info@familyplus.gr

η ομάδα μας • ο χώρος μας •