φόρτωση...

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η Ψυχοπαιδαγωγική Παρέμβαση αποτελεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε παιδιού. Εφαρμόζεται σε παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας και συνδυάζει τις αρχές παρέμβασης της Ειδικής διαπαιδαγώγησης με τις αρχές της Ψυχολογικής υποστήριξης. Έχει ως στόχο, αφενός, τη βελτίωση των γνωστικών/σχολικών δεξιοτήτων του παιδιού και, αφετέρου, την ανάπτυξη των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων του.

Οι γνωστικές/σχολικές δεξιότητες που καλλιεργούνται στο Ψυχοπαιδαγωγικό Πρόγραμμα σχετίζονται με τη φωνολογική ενημερότητα, την ανάγνωση, τη γραφή, την ορθογραφία, την ελεύθερη γραπτή έκφραση, την κατανόηση, τον προφορικό λόγο, την αριθμητική, αλλά και την οπτική και ακουστική μνήμη.

Όσον αφορά στον κοινωνικό και τον συναισθηματικό τομέα, ο απώτερος σκοπός του Ψυχοπαιδαγωγικού Προγράμματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής συμπεριφοράς και η μείωση συναισθηματικών παραγόντων που επιβαρύνουν το παιδί. Πιο συγκεκριμένα, ανάμεσα σε άλλα, η Ψυχοπαιδαγωγική Παρέμβαση έχει ως στόχο την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και την απόκτηση μιας καλής εικόνας εαυτού, τη διαχείριση και έκφραση των συναισθημάτων, τη βελτίωση της συγκέντρωσης προσοχής, την ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισμού στρεσογόνων καταστάσεων, την απόκτηση εναλλακτικών τρόπων επίλυσης προβλημάτων, την ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων με συνομηλίκους, τη μείωση των προβλημάτων συμπεριφοράς και την αποδοχή ορίων και κανόνων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται και σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, τα οποία δεν έχουν κατακτήσει τις απαραίτητες γνωστικές και συναισθηματικές δεξιότητες για την ομαλή τους ένταξη στο σχολικό πλαίσιο. Σ’ αυτή την περίπτωση, στόχος του προγράμματος είναι να ενισχυθεί η σχολική ετοιμότητα και η συναισθηματική ωριμότητα του παιδιού.

Αντήνορος 21, 11634, Αθήνα, Παγκράτι (όπισθεν Κάραβελ)
Στάση Μετρό: Ευαγγελισμός
(+30) 210 7560 506
(+30) 6977 770 258
info@familyplus.gr

η ομάδα μας • ο χώρος μας •